Välj rätt bredband åt företaget

Dela

En betydande del av ett företags verksamhet utgörs av kommunikation och för alla verksamheter är det därför viktigt att välja rätt bredband. Det medför ett bättre arbetsflöde och mindre störande inslag i kommunikationerna. När tekniken fungerar som den ska kan företaget istället till fullo fokusera på att maximera lönsamheten.

Företagskunder som är nya brukar få en del förmåner när de tecknar ett bredbandsavtal, som till exempel betalningsfria månader eller startutrustning utan extra kostnad. När ett avtal medför bindningstid bör man vara väl medveten om hur lång tid det löper för att undvika överraskningar.

Nedan ska vi titta på ytterligare aspekter som är viktiga att ha i åtanke när man väljer bredband åt företaget.

Välj bland olika hastigheter

Det finns paket med specifika hastigheter att välja emellan och småföretagare kan oftast välja att helt slippa bindningstid. Både symmetriska och asymmetriska bandbredder går att variera paketen med, samt även olika mobila lösningar med 4G. En 4G back-up rekommenderas eftersom den går in och tar över om det skulle bli fel på den fasta anslutningen.

I leverantörernas utbud brukar det finnas garanterade hastigheter som exempelvis 2 Mbit/s till 10 Gbit/s. Därtill brukar proaktiv felavhjälpning ingå, vilket innebär att utrustningen får kontinuerlig övervakning. Med dessa komponenter ihop utgör det en bra grund för företagets kommunikation.

Ett välfungerande bredband är viktigt för lönsamheten

Viktiga affärer får såklart inte gå förlorade bara för att bredbandet är dåligt. Att rätt bredband finns tillgängligt på arbetsplatsen bör alla företagsledare se som en mycket prioriterad uppgift. På så sätt finns goda förutsättningar att skapa ett bra arbetsflöde hos medarbetarna och därmed öka lönsamheten i verksamheten. Därtill är det oerhört viktigt för verksamheten att kunderna garanteras pålitlig surfkapacitet. Givetvis måste företaget kunna ge sina kunder stabil åtkomst av de erbjudna tjänsterna.

Ett bredband som har hög hastighet är ändå inte tillräckligt om uppkopplingen är bristfällig. Företagets medarbetare kommer förmodligen känna missnöje med upplevelsen som helhet, vilket kan leda till bortfall av viktiga intäkter i verksamheten. Instabilitet i uppkopplingen leder trots allt till ett begränsat arbetsflöde. Oavsett hur ditt företags situation ser ut så finns det alltid bredbandsleverantörer som kan hitta bra skräddarsydda lösningar.

Välj rätt bredbandspaket för ditt företag

Det finns en mängd olika bredbandspaket i dagsläget som leverantörer kan erbjuda företag. Gemensamt för dessa är att de är kraftfulla i grunden och kan utökas allt eftersom företaget växer sig större. Leverantörerna är oftast noga med att värna om befintliga kunder och därför erbjuds rimliga priser. Det finns en del egenskaper som ett kraftfullt bredband bör ha, som till exempel:

  • Pålitliga och säkra anslutningar för optimal användning. Att kunna dra maximal nytta av bredbandet är såklart någonting alla företag vill i sin verksamhet.
  • Förtur i trafiken och garanterad bandbredd. Den som har förtur ges prioritet i bredbandsnätet. På så sätt kan leverantören ständigt garantera sina kunder en optimerad upplevelse.
  • Internetanslutningens överföringskapacitet. Detta kan företagen välja själva och här bör både inkommande och utgående trafik finnas i åtanke. Därtill bör man undersöka om leverantören kan erbjuda bandbreddsgaranti.
  • Globalt IP-nät. För att garantera säker kommunikation och att ingen propp uppstår i trafiken så bör leverantören erbjuda ett eget globalt IP-nät. För att företagets kommunikation ständigt ska utvecklas är det fördelaktigt om företagets datorer kan identifieras med fasta IP-adresser.

Se till att leverantören erbjuder bra service

Till ett bra fungerande bredbandspaket bör det ingå bra service så att kunden kan känna sig nöjd hela vägen. Vilken service bredbandsleverantören erbjuder kan vara avgörande för vad företagen väljer. För att inte verksamheten ska lida och intäkter ska gå förlorade måste det alltid finnas en grundtrygghet. Många företagare ser helst att bredbandsleverantören är flexibel och kan erbjuda service exempelvis även på helger. Ytterligare en trygghet är om bredbandsleverantören har möjlighet att dirigera om företagets trafik i akuta situationer. Är bara grundservicen tillräckligt bra så brukar leverantören kunna åtgärda problem inom några få timmar.

Det är alltid en god idé att ha som utgångspunkt att se över vilken service leverantörerna erbjuder innan ett avtal tecknas. Att servicen motsvarar företagets förväntningar är självklart en prioritering, i synnerhet när det gäller större företag.

Följ upp med statistik

Att ha koll på statistiken kan ge företagen bra inblick i processerna. Främst säger den mycket om internetförbrukningen och om paketet eventuellt behöver uppgraderas eller nedgraderas. Genom en säker webbportal presenteras statistiken som leverantören tillhandahåller. Förutom statistik om internetförbrukning så ges även SLA-rapporter och eventuell information om planerade driftstörningar.